Essays about: "kulturarv"

Showing result 1 - 5 of 62 essays containing the word kulturarv.

 1. 1. Great Zimbabwe as Illustrated : A Discourse Analysis of Today's Representation of the Monument

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Frida Furberg Burén; [2020]
  Keywords : Great Zimbabwe; Heritage Discourse; Terminology; Colonial Narratives; Romanticism;

  Abstract : This study investigates the current discourses of Great Zimbabwe by analysing traces of colonial terminology within present-day literary illustrations. The aim is to identify western ideas and perspectives still dominant within the discourses and explore its implications. READ MORE

 2. 2. Ethnic Minorities’ Heritage and Archaeological Resources Management : Roma people in Sweden since 1999

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Wing Kwan Wong; [2020]
  Keywords : Ethnic minorities; Sweden; Roma people; Swedish travellers; Archaeology resources management; Heritage management; Etniska minoriteter; Sverige; romer; Resandefolket; arkeologiska resurs förvaltning; kulturarvs förvaltning;

  Abstract : At the end of 1999, the Swedish government adopted two European Union conventions to protect ethnic minorities, and Roma people were recognized as a national ethnic minority of Sweden. Approaching the 20th year mark after the recognition, this research aims to develop an in-depth and inclusive database for Roma people’s heritage and archaeological resources management. READ MORE

 3. 3. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Saleh; [2020]
  Keywords : Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Abstract : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. READ MORE

 4. 4. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? : Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik De Vahl; [2020]
  Keywords : lök; allium; kulturarv; schalottenlök; potatislök; trädgårdshistoria;

  Abstract : Denna uppsats gör ett tvärvetenskapligt försök att besvara huruvida sen höstplantering i enlighet med äldre odlingsbeskrivningar påverkar skördenivåer och blominducering hos fem svenska lokalsorter av potatislök, Allium cepa AggregatumGruppen. Uppsatsen frågar hur historiska odlingsmetoder kan bidra till förståelsen av den genetiska spännvidden i det bevarade växtmaterialet och om kunskap om introduktionshistoria och folklig taxonomi kan bidra när bevarandevärden formuleras och utvärderas. READ MORE

 5. 5. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Claesson; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Abstract : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. READ MORE