Essays about: "kunder"

Showing result 1 - 5 of 518 essays containing the word kunder.

 1. 1. Investigating Persistence Layers for Notifications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Isabel Ghourchian; [2019]
  Keywords : Databases; Notifications; Storage; Events; NoSQL; SQL; Schema; JSON; Databaser; Notifikationer; Lagring; Event; NoSQL; SQL; Schema; JSON;

  Abstract : This work was carried out for Cisco at the Tail-f department. Cisco’s main focus is on network and telecommunication. The Tail-f department is the developer of a network service automatization product that allows customers to automate the process of adding, removing and manage their developed devices and services in their network. READ MORE

 2. 2. Customer segmentation of retail chain customers using cluster analysis

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Sebastian Bergström; [2019]
  Keywords : Cluster analysis; customer segmentation; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; big spenders; statistics; applied mathematics; unsupervised learning; Klusteranalys; kundsegmentering; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; storkonsumenter; statistik; tillämpad matematik;

  Abstract : In this thesis, cluster analysis was applied to data comprising of customer spending habits at a retail chain in order to perform customer segmentation. The method used was a two-step cluster procedure in which the first step consisted of feature engineering, a square root transformation of the data in order to handle big spenders in the data set and finally principal component analysis in order to reduce the dimensionality of the data set. READ MORE

 3. 3. Leveransservice från sågverk till bygghandel

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Jonas Sjölund; [2019]
  Keywords : bygghandel; leveransservice; logistik; service; sågverk;

  Abstract : Sågverksindustrin är en produktionsorienterad industri där lönsamhet och konkurrenskraft traditionellt sett har skapats genom stordriftsfördelar. Att erbjuda en hög service vid försäljning och leverans av produkterna är ett sätt att skapa ökat kundvärde och därmed ökad konkurrenskraft för sågverk. READ MORE

 4. 4. Transportation demands : of chilled and frozen groceries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Viktor Österberg; [2019]
  Keywords : Backpack; Bag; Food Transportation; Groceries; Industrial Design Engineer; Sustainable Design; Hållbar Design; Livsmedel; Matvarutransport; Teknisk Design; Ryggsäck; Väska;

  Abstract : Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. READ MORE

 5. 5. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Grafström; [2019]
  Keywords : consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Abstract : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. READ MORE