Essays about: "kunder"

Showing result 1 - 5 of 557 essays containing the word kunder.

 1. 1. The Challenges of adopting DevOps

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gustav Lindström; [2019]
  Keywords : DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Software Development.; DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Mjukvaruutveckling.;

  Abstract : In traditional Software Development Life Cycle, medium and large organizations tend to divide the activities of Operations and Development into separate departments. These groups often have a troublesome relationship because of different incentives during the software delivery process. READ MORE

 2. 2. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 3. 3. Investigating Persistence Layers for Notifications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Isabel Ghourchian; [2019]
  Keywords : Databases; Notifications; Storage; Events; NoSQL; SQL; Schema; JSON; Databaser; Notifikationer; Lagring; Event; NoSQL; SQL; Schema; JSON;

  Abstract : This work was carried out for Cisco at the Tail-f department. Cisco’s main focus is on network and telecommunication. The Tail-f department is the developer of a network service automatization product that allows customers to automate the process of adding, removing and manage their developed devices and services in their network. READ MORE

 4. 4. Pressurizing of high-pressure fuel system forsingle cylinder test cell

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Author : Gustaf Glaad; [2019]
  Keywords : Alternative fuels; Ultra high-pressure fuel system; Common rail direct injection fuel system; Diesel-like fuels; Compression ignited fuels;

  Abstract : This master thesis covers the development of a high-pressure fuel system for compression ignitedfuels such as diesel and diesel-like fuels that will be deployed into a single cylinder test cell at AVLMTC Södertälje, Sweden. The test cell is used by AVL to conduct research and testing of new fuelsfor their customers and this new fuel system will widen the span of fuels able to be tested by theequipment. READ MORE

 5. 5. Production Development : Layout Project at Lundqvist Trävaru AB

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Berglund Andreas; [2019]
  Keywords : Production Development; Prefabricated Building Kits; Layout Development; LEAN; Material Handling; Production Flow; Produktionsutveckling; Prefabricerade Byggsatser; Layoututveckling; LEAN; Materialhantering; Produktionsflöde;

  Abstract : The purpose of the master thesis has been to examine the production system at the company Lundqvist Trävaru AB and use the gathered information to create a layout suggestion together with a couple of improvement ideas. The thesis is the final part of the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology (LTU). READ MORE