Essays about: "kundinriktning."

Found 2 essays containing the word kundinriktning..

 1. 1. High-Dimensional Classification Models with Applications to Email Targeting

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Anders Pettersson; [2015]
  Keywords : Statistical learning; logistic regression; random forest classifier; customer relationship management; customer targeting.; Statistisk inlärning; logistisk regression; random forest klassificerare; kundrelationshantering; kundinriktning.;

  Abstract : Email communication is valuable for any modern company, since it offers an easy mean for spreading important information or advertising new products, features or offers and much more. To be able to identify which customers that would be interested in certain information would make it possible to significantly improve a company's email communication and as such avoiding that customers start ignoring messages and creating unnecessary badwill. READ MORE

 2. 2. Små ridskolorssyn på marknadsföring

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Anna Lauritsen; [2010]
  Keywords : lönsamhet; ridskoleverksamhet; ekonomi;

  Abstract : Den svenska ridskolan är världsunik då det inte finns liknande omfattning av ridskolor i andra länder. Den svenska ridskolan är också unik genom sitt anpassade utbud av ridundervisning till barn, ungdomar och vuxna oavsett social bakgrund. Ridskoleridning är idag en folksport och har därigenom en stor social betydelse för dagens samhälle. READ MORE