Essays about: "kungsgatan"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word kungsgatan.

 1. 1. Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Bengtsson; [2020]
  Keywords : tillfällig design; sommargata; livfullt gaturum; Gävle;

  Abstract : För att ett stadsrum ska upplevas som livfullt krävs det en bra förståelse av platsens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Tillfällig design på offentliga platser kan skapa uppmärksamhet och nya mötesplatser i städer. En gestaltningsidé som bygger på tillfällig design är sommargator. READ MORE

 2. 2. Ljuset leder vägen : en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Peinert; [2018]
  Keywords : ljus; rum; stad; stråk; perception;

  Abstract : Målet med kandidatuppsatsen var att skapa en ökad förståelse för hur den visuella upplevelsen av en plats påverkas av sättet den är belyst. Detta gjordes genom att undersöka hur ljusdesign kan användas för att förändra den visuella upplevelsen av ett stadsstråk i Uppsala, Vretgränd. READ MORE

 3. 3. City logistics - The potential of consolidating goods in the city of Norrköping

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Rabi Baravdish; Nemrod Barkarmo; [2017]
  Keywords : citylogistik; samlastning; datainsamling; logistik; urbana godstransporter; distributionslogistik;

  Abstract : Postnord, DHL och Schenker är de tre största transportbolagen i Norrköpings stad och utför idag merparten av distributionen av gods. Inom Norrköpings stadskärna levereras varor dagligen till stadens olika gallerior samt butiker innanför promenaderna (norra, södra, östra) och Kungsgatan. READ MORE

 4. 4. Hur gör vi stadens gröna ytor grönare? : ett gestaltningsförslag med fokus på utveckling av Kungsgatan i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sandra Ehrsköld; [2016]
  Keywords : kungsgatan; stadsplanering; design;

  Abstract : Detta är ett kandidatarbete som omfattar 15hp och har skrivits i Trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning design. Arbetet innehåller ett gestaltningsförslag till Kungsgatan i Malmö för att visa på en möjlig utveckling av dess gröna miljö. READ MORE

 5. 5. Har den fysiska miljön ett inflytande på våldsbrott? : en fallstudie av Kungsgatan, Föreningsgatan och Drottninggatan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jannike Tingsmark; [2016]
  Keywords : våldsbrott; fysisk miljö; environmental criminology; Malmö; Rörsjöstaden; oordning; vegetation; belysning; kontroll; översiktlighet;

  Abstract : Detta masterarbete fokuserar på forskningsfältet Environmental Criminology som är en kombination av miljöpsykologi och kriminologi. Ämnet har syftet att försöka förstå brottsmönster genom att studera de fysiska miljöer brott förekommer i och hur de kan påverka människors beteende (Wortley & Mazerolle, 2008). READ MORE