Essays about: "kunskap"

Showing result 1 - 5 of 2347 essays containing the word kunskap.

 1. 1. Force-velocity profiling among handball-players

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Author : Pontus Axell; Kalle Öberg; [2020-08-17]
  Keywords : Force-Velocity Profiling; Force-Velocity Relationship; Handball; Performance Analysis; Activity profiles; Vertical Jump; Developing Power;

  Abstract : Bachelor thesis 15 hpTitle Force-velocity profiling among elite handball-players Program: Sports Coaching Level: Basic Supervisor: Dan Fransson Examiner: Stefan Lindinger Total pages: 25 (attachment included) Semester/year: Vt 2020.... READ MORE

 2. 2. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Keywords : Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Abstract : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. READ MORE

 3. 3. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Alma Gustavsson Ruus; [2020]
  Keywords : virus yellows; BYV; BMYV; BChV; BWYV; sugar beet; Myzus persicae; green peach aphid; Aphis fabae; black bean aphid; neonicotinoids;

  Abstract : This thesis describes virus yellows in sugar beets and converse both older and new knowledge about the viruses, vector and host relations and the control measures against the disease. The aim is to explore new potential control measures and to predict how the disease may affect agriculture in the future. READ MORE

 4. 4. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Montelius; Johanna Rosander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; tillfällig landskapsarkitektur; temporär design; temporary landscape architecture; temporary design; temporary urbanism; placemaking;

  Abstract : Temporär landskapsarkitektur har under de senaste åren fått en allt större roll och utbredning i våra urbana städer. Temporär landskapsarkitektur kan användas för att intensifiera användning av en redan etablerad plats, introducera en plats för en första användning eller för att omdefiniera en plats befintliga karaktär och funktion. READ MORE

 5. 5. Second Life Batteries Faciliating Sustainable Transition in the Transport and Energy Sectors? : An Exploratory Field Study in Colombia

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Iris Vesterberg; Sofia Westerlund; [2020]
  Keywords : Second life batteries; Electric vehicles; Lithium-Ion batteries; Battery energy storage; Colombia; Sustainable transition;

  Abstract : The increasing number of vehicles in Colombian cities have resulted in alarmingly low quality of air, further resulting in increasing health issues. One potential solution to this issue could be a shift from ICEVs (internal combustion engine vehicles) to EVs (electric vehicles). READ MORE