Essays about: "kvalitativ metod"

Showing result 1 - 5 of 350 essays containing the words kvalitativ metod.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Keywords : whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Abstract : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. READ MORE

 2. 2. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  University essay from

  Author : Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Keywords : Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Abstract : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. READ MORE

 3. 3. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Keywords : Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Abstract : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. READ MORE

 4. 4. Activity and Participation in individuals who have received lower limb prostheses from Exceed : A qualitative study conducted in Cambodia

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Author : Malin Johansson; Lisa Felixon; [2019]
  Keywords : Developing countries; Cambodia; prostheses; activity; participation ;

  Abstract : Background: Cambodia has one of the highest percentages of persons living with disability in the world. Disabled people often encounter stigma in the community, and they do not have the same access to a range of services as the rest of the population. READ MORE

 5. 5. Addressing intersection artifacts on textured, geometrically rendered vector data in 3D applications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Bjarni Ragnar Gudmundsson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : There exist various methods to render vector data in 3D applications. One such method is to render the data geometrically, where polyline data is tessellated into some geometry that is rendered on top of the 3D terrain. READ MORE