Essays about: "kvalitativa intervjuer"

Showing result 1 - 5 of 552 essays containing the words kvalitativa intervjuer.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Author : Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Keywords : podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Abstract : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. READ MORE

 2. 2. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. READ MORE

 3. 3. Implementing Design Thinking principles for increasing customer centricity in a B2B company : A case study at Mycronic

  University essay from KTH/Produktinnovationsteknik; KTH/Produktinnovationsteknik

  Author : Balachandar Ravichandran; Harshavardhan Ramanujam; [2020]
  Keywords : Design Thinking; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Well Developed Product Development Processes; Voice of Customer; Customer Requirements Flow; Designtänkande; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Välutvecklade produktutvecklingsprocesser; Customer Voice; Kundkravsflöde;

  Abstract : Design Thinking (designtänkande) är ett kundfokuserat förhållningssätt som används för att stödja innovation. Sedan starten har designtänkandet utvecklats från ett rättframt sätt att lösa tekniska designproblem till en komplex paraplykonstruktion för innovation och förhållningssättet har genom åren blivit ett allmänt accepterat och målinriktat tillvägagångssätt för effektiv produktutveckling. READ MORE

 4. 4. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2020]
  Keywords : shinrin-yoku; grönska; natur; hälsa; rörelseförmåga; rekreation; återhämtning; naturterapi; skogsterapi; skogsvandring;

  Abstract : Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen. READ MORE

 5. 5. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE