Essays about: "kvalitetssystem"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word kvalitetssystem.

 1. 1. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joakim Frid; [2019]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; kvalitet; ISO 9001; anläggningsföretag; kanomodellen;

  Abstract : Att arbeta med kvalitet är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer. I Sverige idag finns det cirka en miljon företag, och bara en bråkdel är certifierade enligt något formellt kvalitetsledningssystem. READ MORE

 2. 2. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pohl; [2018]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

  Abstract : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. READ MORE

 3. 3. A study of the tendering stage process when introducing new quality systems

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Author : Alexander Unoson; [2013]
  Keywords : Entré; Povel; Anbud; Kalkyl; LOU; Checklista; Ledningssystem; Almroth; Internationell Standard; Förfrågningsunderlag; Allmänna Bestämmelser;

  Abstract : Almroth Byggnads AB är mitt i processen att revidera sina olika ledningssystem. Entré, som nyligen började användas som ekonomiledningssystem, i ett steg på vägen för att kunna utvecklas till ett verksamhetsledningssystem. Dit ska man komma genom att samarbeta med Povel, ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag. READ MORE

 4. 4. Kvalitetssäkring av livsmedelshandeln

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Johanna Hoolmé; [2012]
  Keywords : Kvalitetsstand; Certifiering; HACCP; Livsmedelshandel; ICA;

  Abstract : De stora livsmedelskedjorna ställer krav på sina leverantörer att de ska vara certifierade enligt någon av kvalitetsstandarderna som finns inom livsmedelsbranschen. Standarderna är relaterade till kvalitet, produktsäkerhet och miljö. READ MORE

 5. 5. Analysis of the Company´s and its Subsidiaries´Operational Development Processes.

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Maria Lövdahl; [2012]
  Keywords : Operational development; continuous improvements; subsidiary; learning organizations; learning within organization; learning between organizations.; Verksamhetsutveckling; ständiga förbättringar; dotterbolag; lärande organisationer; lärande inom organisationer; lärande mellan organisationer.;

  Abstract : Operational development is a frequently used term within organizations nowadays. The term refers to organizations that continuously strive to achieve better results by increasing the efficiency, improve the safety, expanding the customer base etc. READ MORE