Essays about: "kvantitativ studie"

Showing result 1 - 5 of 287 essays containing the words kvantitativ studie.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Keywords : Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Abstract : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. READ MORE

 2. 2. Time perspectives during Covid-19

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Alexander Edin; [2020]
  Keywords : time perspective; ZTPI; S-ZTPI; COVID-19; COVID-19 Sweden; physical distancing; pandemic; Psychology; Cognition; Cognitive Science; tidsperspektiv; ZTPI; S-ZTPI; COVID-19; COVID-19 Sverige; fysisk distansering; pandemi; psykologi; kognition; kognitionsvetenskap;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan individers olika tidsperspektiv (TP) med deras rörelse i samhället och mängd av fysiska kontakter i relation till de nationella rekommendationerna om fysisk distansering under COVID-19-pandemin. En studie (n = 52) utfördes med syftet av att samla grundläggande information om deltagarna tillsammans med ett mått av deras respektive TP utifrån den korta versionen av Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI). READ MORE

 3. 3. The absolution of non-audit services – unravelling a nexus of research : A quantitative study of non-audit services’ impact on financial reporting quality among private firms in Sweden.

  University essay from Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Author : Oliver Fransson; Simon Sleman; [2020]
  Keywords : Non-audit services; financial reporting quality; qualified auditor report; big four audit firms; knowledge spillover effect; economic dependence; auditor independence;

  Abstract : Non-audit services provided by audit firms have been a popular scientific topic within the fields of audit and accounting research over the past decades. Numerous researchers have attempted to provide a theoretical contribution by examining different ways of measuring the concepts of audit quality and financial reporting quality. READ MORE

 4. 4. Effects of cold treatment on Arabidopsis thaliana : a study in the change of gene expression levels in some selected COR-genes and composition of important cell membrane lipids of A. thaliana

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Artur Andersson; [2020]
  Keywords : Arabidopsis thaliana; cold stress; membrane lipids; gene expression; quantification; PCR; extraction;

  Abstract : The effect of cold stress in Arabidopsis thaliana, mouse cress, was examined. The object was to investigate how gene expression and membrane lipid configuration was affected in seedlings when being treated with low temperature. READ MORE

 5. 5. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE