Essays about: "kyrkogård"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word kyrkogård.

 1. 1. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 2. 2. Bevarande och förändring på Östra kyrkogården i Malmö : ett gestaltningsförslag för minneslunden och omgivande yta

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellen Eriksson; [2021]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; minneslund; gestaltning; Östra kyrkogården; Sigurd Lewerentz; Malmö;

  Abstract : I dagens urbaniserade samhälle avtar intresset för den traditionella begravningsplatsen samtidigt som trycket på stadsnära grönytor ökar. Detta har lett till att begravningsplatser i allt större utsträckning används likt parker vilket har gett upphov till konflikt. READ MORE

 3. 3. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 4. 4. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Nilsson; Ossian Trotzig; [2020]
  Keywords : askgravlund; kyrkogård; begravningsplats; kyrkogårdsgestaltning; minnesobjekt; landskapsarkitektur;

  Abstract : De senaste decennierna har de kollektiva gravskicken ökat markant, och det är framförallt bland det relativt nya gravskicket askgravlunden en tydlig ökning skett. Askgravlundens popularitet tros bero på skötselfriheten för anhöriga, men också för att den inte upplevs lika anonym som exempelvis minneslunden. READ MORE

 5. 5. Vresboken : dåtid, nutid, framtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Puertas Hallberg; [2020]
  Keywords : vresbok; historia; skåne; växtsätt; mytomspunnet; träd;

  Abstract : Det fanns något lockande i ett ovanligt träd som nästan utrotades under 1700-talet, som varit andligt laddat i det förflutna och i att världens största bestånd av denna trädtyp kallad vresbok (Fagus sylvatica f. tortuosa) eller Freak beech som Kraft (1968) kallade den, växer geografiskt nära mig i Skåne. READ MORE