Essays about: "kyrkogård"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word kyrkogård.

 1. 1. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 2. 2. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Nilsson; Ossian Trotzig; [2020]
  Keywords : askgravlund; kyrkogård; begravningsplats; kyrkogårdsgestaltning; minnesobjekt; landskapsarkitektur;

  Abstract : De senaste decennierna har de kollektiva gravskicken ökat markant, och det är framförallt bland det relativt nya gravskicket askgravlunden en tydlig ökning skett. Askgravlundens popularitet tros bero på skötselfriheten för anhöriga, men också för att den inte upplevs lika anonym som exempelvis minneslunden. READ MORE

 3. 3. Vresboken : dåtid, nutid, framtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Puertas Hallberg; [2020]
  Keywords : vresbok; historia; skåne; växtsätt; mytomspunnet; träd;

  Abstract : Det fanns något lockande i ett ovanligt träd som nästan utrotades under 1700-talet, som varit andligt laddat i det förflutna och i att världens största bestånd av denna trädtyp kallad vresbok (Fagus sylvatica f. tortuosa) eller Freak beech som Kraft (1968) kallade den, växer geografiskt nära mig i Skåne. READ MORE

 4. 4. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Ringdahl; [2019]
  Keywords : trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Abstract : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. READ MORE

 5. 5. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Varvara Papamargariti; [2019]
  Keywords : human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Abstract : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. READ MORE