Essays about: "länsstyrelsen"

Showing result 1 - 5 of 124 essays containing the word länsstyrelsen.

 1. 1. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Kåks; [2020]
  Keywords : restaurering; historisk trädgård; engelsk landskapspark; Grängshammar;

  Abstract : Under hösten 2019 har Säters kommun, tillsammans med kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, uttryckt en önskan om att restaurera den engelska parken i Grängshammar, Säters kommun i Dalarna. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en sådan restaurering. READ MORE

 2. 2. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 3. 3. Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Faijermo; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; klimatförändringar; torka; översvämning; resiliens;

  Abstract : Regeringen har utformat en livsmedelsstrategi och beslutat att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Samtidigt visar händelser på sistone, samt forskning, att förutsättningarna för livsmedelsproduktion har och förväntas bli annorlunda i ett förändrat klimat. READ MORE

 4. 4. From theory to practice: food waste reduction strategies in literature and a case study of municipalities in Skåne, Sweden

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Halley Rainer; [2019]
  Keywords : sustainability science; food waste reduction; consumer food waste; municipal food waste; municipal policy; Skåne; Social Sciences;

  Abstract : Food waste is recognized as a major global issue that currently lacks sufficient political and legislative action in order to understand or address it adequately. Skåne County, Sweden’s southernmost county, has highly ambitious climate action goals, and reducing municipal food waste could help them meet these goals. READ MORE

 5. 5. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE