Essays about: "lärare."

Showing result 1 - 5 of 201 essays containing the word lärare..

 1. 1. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 2. 2. Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Deumier Morgan; [2020]
  Keywords : education; Rousseau; Nietzsche; altruism; philosophy; teaching;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. READ MORE

 3. 3. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Filipsson; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Abstract : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). READ MORE

 4. 4. The key to satisfaction in distance education : A qualitative study of how to achieve student satisfaction in distance-based education.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Daniel Johansson; Filip Smith; [2020]
  Keywords : E-learning; Interaction; Satisfaction; Distance Education; Expectation-confirmation theory; E-lärande; Interaktion; Nöjdhet; Distansutbildning; Expectation-confirmation theory;

  Abstract : E-learning is something that has grown very fast for many years as today's technology is constantly evolving and gives us new opportunities. E-learning enables distance education in many ways and does this regardless of time and space. It represents a large part of today's education and therefore quality is important. READ MORE

 5. 5. Teachers’ Perspectives on Foreign Language Speaking Anxiety : A Qualitative Study of Foreign Language Speaking Anxiety in a Swedish Upper Secondary School Context

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Daniel Eriksson; [2020]
  Keywords : FLSA; Foreign Language Speaking Anxiety; Oral Production; Reducing Speaking Anxiety; Teachers’ strategies; FLSA; Lärarnas strategier; Muntlig Produktion; Talängslan i främmande språk; Reducera Talängslan.;

  Abstract : The aim of the present study was to find out about teachers’ awareness, experiences and specific strategies used when dealing with Foreign Language Speaking Anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their awareness and experiences of what contributes to Foreign Language Speaking Anxiety, and what manifestations students show who suffer from it. READ MORE