Essays about: "lärarkompetens"

Found 2 essays containing the word lärarkompetens.

 1. 1. Teachers’ Views on Digital Tools in the English as a Second Language Classroom

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Wilhelm Johansson; Alexandra Söderlund; [2018]
  Keywords : Digital tools; blended learning environment; TPACK-model; 21st century skills; in-service training; and digital competence;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares och elevers erfarenheter och syn på hur och varför digitala verktyg ska användas i det engelskspråkiga klassrummet för gymnasieskolan. Deras erfarenheter och syn på ämnet blev insamlade genom semi-formella, kvalitativa intervjuer med lärare, samt genom fokusgrupper med elever. READ MORE

 2. 2. Why is religious education so difficult to teach? : A textual study of the researchers and the Swedish schools inspectorates’ perspectives on religious education in Sweden

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Hollie Muir; [2017]
  Keywords : Religious education; upper secondary school; attitudes; teachers competence; outlooks on life; curriculum theory; content analysis; the Swedish schools inspectorate; researchers; curriculum; Religionsundervisning; gymnasieskola; attityder; kritik; lärarkompetens; livsåskådningar; läroplansteori; Skolinspektionen; Skolverket;

  Abstract : The purpose of the essay is to examine and discuss the attitudes presented from different players involved in the development of religious education (RE) for upper secondary school in Sweden, and see if and what solutions are presented for solving these problems. A qualitative content analysis was used in order to investigate the different players, the Swedish schools inspectorate and the different researchers involved in the development of RE,attitudes and criticism towards religious education in Sweden. READ MORE