Essays about: "lärdimensioner"

Found 1 essay containing the word lärdimensioner.

  1. 1. Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv

    University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Author : Ulrica Thiel; [2012]
    Keywords : lärdimensioner; lärande i arbetslivet; medarbetarskap; myndiga medarbetarskapet; myndigt medarbetarskap. dimension of learning; employee ship; independent coworker ship; learning; learning at work.;

    Abstract : Upphovet till denna studie är en nyfikenhet i hur medarbetare utvecklas via olika projekt, där de får ta stort ansvar själva för projektets upplägg, budget och resultat. De flesta projekt är till för verksamhetsutveckling, där det handlar om att effektivisera, förbättra och i vissa fall kost-nadsreducera processer och/eller verktyg för någon form av produktions- eller tjänsteorgani- sation. READ MORE