Essays about: "lärdom"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word lärdom.

 1. 1. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tove Mellerby; [2021]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; LOD; Bo01; Rosendal; bostadsområde; stormwater; opens stormwater management; sustainable stormwater management; LOD; Bo01; Rosendal; residential area;

  Abstract : Detta arbete redovisar hur dagvattenhantering har utvecklats från tidigt 2000-tal till idag. Syftet är att ta lärdom av den kunskap som framkommit under åren och därmed öka förståelsen för hur öppen dagvattenhantering kan anläggas i framtiden. Undersökningen baseras på en litteraturstudie, platsbesök och intervjuer. READ MORE

 2. 2. Exploring Side-Channel Analysis Targeting FPGA Based RISC-V Architecture : Attempts at Performing Attacks in Preparation for Future PQC Algorithms

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Max Vilhelmson Näf; [2021]
  Keywords : Post-Quantum Cryptography; Field Programmable Gate Array; Neural Network; Learning With Errors Rounding; Key Encapsulation Mechanism; Post-Quantum Cryptography; Field Programmable Gate Array; Neural Network; Learning With Errors Rounding; Key Encapsulation Mechanism;

  Abstract : Many public-key cryptosystems currently in use are threatened by the possibility of large-scale quantum computers being built in the future. To counteract this, a process of developing quantum-resistant cryptographic algorithms is underway. This process also emphasizes the importance of protecting algorithms from Side-Channel Analysis (SCA). READ MORE

 3. 3. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Vidén; Sunniva Wejlemark; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; klimatförändringar; designmetod; hållbar stadsbyggnad;

  Abstract : Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. READ MORE

 4. 4. Fjordparken : en studie om postindustriell stadsomvandling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikaela Persson; [2020]
  Keywords : gestaltningsförslag; hamnområde; postindustri; park; badplats; site; platsomvandling; Filipstad; Oslo;

  Abstract : Traces of industrialization can now be found in the ports of several coastal cities and have been gaining increasing focus in various planning discourses. The aim is to determine how to create better use of the land while weaving its existing qualities in as part of the existing cities, as the challenge in some of these transformation projects is that modern ports often have similar structures and cultural themes, regardless of the areas’ geographical locations and shapes. READ MORE

 5. 5. Meet the needs of tomorrow's employees : How potential employees perceive the Swedish banking industry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Isabelle Danielsson; Matilda Hellqvist; [2020]
  Keywords : Employer branding; employer value proposition; innovation; digitalization; transformation; potential employees; Employer branding; employer value proposition; innovation; digitalisering; transformation; potentiella anställda;

  Abstract : The banking industry is experiencing a transformation where traditional actors are being challenged by newcomers with digital and innovative solutions. This transformation is affecting both customers, employees as well as potential employees. READ MORE