Essays about: "läsbarhet."

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word läsbarhet..

 1. 1. Assessment of Coverage and Effect of Web Content Accessibility Guidelines 2.1

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Timo Övermark; [2018]
  Keywords : Accessibility; Guidelines; WCAG; Usability;

  Abstract : The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) are an important resource for making the web more accessible for people with disabil- ities. They are used as a source of information for web content cre- ators, but also in standards as a basis for legislation when measuring whether a website is accessible or not. READ MORE

 2. 2. Belysning och upplevd trygghet : ljusgestaltning av ett delstråk i Stadsskogen, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Svensson; Rasmus Klingstedt; [2018]
  Keywords : belysning; ljusgestaltning; perception; skogsstråk; trygghet;

  Abstract : Många upplever otrygghet när de rör sig utomhus nattetid, inte minst i grönområden. Få studier undersöker belysning och upplevd trygghet i skogsstråk, därav är det relevant att undersöka frågorna: Vilka belysningsstrategier kännetecknar upplevd trygghet i skogsstråk? Hur kan ett skogsstråk i teorin ljusgestaltas för att främja upplevd trygghet? För att besvara första frågan gjordes en bakgrund om perception och ljus, följt av en tematisk litteraturöversikt om belysningsstrategier som påverkar upplevd trygghet. READ MORE

 3. 3. Code Styling and its Effects on Code Readability and Interpretation

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Leif Tysell Sundkvist; Emil Persson; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Code readability has a considerable effect upon the life-cycle of software products. It is important that the code is maintainable, reusable and that it is easy for a programmer to get acquainted with unfamiliar code. Previous studies have been used to show correlations between code readability and code styling. READ MORE

 4. 4. Aktivitetsfrämjande utemiljöer : en utvärdering av Malmö stads arbete kring främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Louise Säfström; [2017]
  Keywords : aktivitetsytor; fysisk aktivitet; gång- och cykeltrafik; stadsplanering; utemiljöer;

  Abstract : Ett enkelt sätt att röra på sig är att vara utomhus och därför är utemiljöer som bjuder in till fysisk aktivitet, till exempel ett finmaskigt cykelnät, så viktiga. Kommunerna ansvarar för att de här ytorna skapas. READ MORE

 5. 5. Kulturarv och kulturmiljö i stadsbyggnadsprojekt : en analys av förhållningssättet till kulturmiljön i omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tina Ziese; [2017]
  Keywords : bostadsområde; industriområde; kulturarv; kulturmiljö; omvandlingsprojekt; Slakthusområdet; stadsbyggnad; stadsplanering;

  Abstract : En plats historia, kulturmiljö och kulturarv påverkar platsens karaktär och identitet. Vid stadsbyggnadsprojekt måste stadsplanerare förhålla sig till den befintliga kulturmiljön. Idag omvandlas många äldre industriområden till bostadsområden. Ett sådant exempel är omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. READ MORE