Essays about: "lågenergihus"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word lågenergihus.

 1. 1. The effect of building energy saving apartment blocks

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Author : Jesper Hörlin; Martin Jensen; [2014]
  Keywords : Värmekamera; Värmekameraundersökning; Passivhus; Lågenergihus; Energi; Exergi; energijämförelse; Atemp;

  Abstract : Att bygga energieffektiva bostäder blir idag allt viktigare. Grunden till detta arbete ligger i vårt intresse för energismart byggande och företagens nyfikenhet över huruvida de lyckats bygga energismart. READ MORE

 2. 2. Indigenous Materials in Modern Buildings : for low energy houses in West Africa

  University essay from Uppsala universitet/Byggteknik

  Author : Staffan Persson; [2014]
  Keywords : Natural building; Clay building; Earth Building; Ecological building; Low energy building; Passive house; West Africa; Burkina Faso; Ouagadougou; Naturligt byggande; lerbygge; ekologiskt byggande; lågenergihus; Västafrika; Burkina Faso; Ouagadougou;

  Abstract : Burkina Faso is one of the poorest countries in the world. This landlocked country in the west has an extremely warm climate. Temperatures over 45°C are not uncommon and there is an almost constant need to keep the buildings cool to maintain a temperate indoor climate. READ MORE

 3. 3. Users impact on energy consumption in a low energy building

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Author : Anders Fremling; [2013]
  Keywords : User behavior; energy; IDA ICE; airing habits; water consumption;

  Abstract : When calculating the energy consumption for a low energy house the tenant’s behaviour is hard to predict and is not well defined in the calculation methods. Therefore the result can be misleading when the users behaviour don´t respond to the behaviour that was expected by the person calculating the energy consumption. READ MORE

 4. 4. Life cycle assessment of the semidetached passive house "Röda lyktan" in northern Sweden : A comparison between the construction phase and the use phase

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Author : Michelle Svensson; [2013]
  Keywords : Passiv house; low energy house; LCA; life cycle assessment; insulation; rock wool mineral wool ; cellular plastic sheets polystyrene ; GWP; global warming potentials; CED; cumulative energy demand; USEtox; toxicity; Jämtland; Östersund; Passivhus; lågenergihus; LCA; livscykelanalys; isolering; stenull mineralull ; cellplast polystyren ; GWP; global uppvärmningspotential; CED; kumulativt energibehov; USEtox; toxicitet; Jämtland; Östersund;

  Abstract : This report is a life cycle assessment of a relatively newly built semidetached passive house/low energy house located in Östersund/Jämtland. The analysis concentrates on the building materials in the construction phase and the energy in the use phase for 50 years. READ MORE

 5. 5. Passive Houses - a study in why it is not built more

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Author : Linda Lagerstedt; [2013]
  Keywords : Passivhus; studie; Sverige; lågenergihus; energieffektiv; energiförbrukning;

  Abstract : Det blir allt mer intressant och aktuellt med klimatsmarta lösningar inom flera områden i samhället, inom boendet finns en mängd olika lösningar och alternativ för den som vill minska sin energiförbrukning. Något som trots sin mycket miljövänliga och energieffektiva utformning inte fått så stort genomslag i detta sammanhang är passivhusen. READ MORE