Essays about: "långtidsprognoser"

Found 2 essays containing the word långtidsprognoser.

 1. 1. Long Term Forecasting of Industrial Electricity Consumption Data With GRU, LSTM and Multiple Linear Regression

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Roxana Buzatoiu; [2020]
  Keywords : Time Series Analysis; Recurrent Neural Networks; long-term Forecasting; Exploratory Data Analysis; Multiple Linear Regression; ACF; PACF; Energy Sector; Tidsserieanalys; återkommande neurala nätverk; långtidsprognoser; undersökande dataanalys; multipel linjär regression; ACF; PACF; energisektor;

  Abstract : Accurate long-term energy consumption forecasting of industrial entities is of interest to distribution companies as it can potentially help reduce their churn and offer support in decision making when hedging. This thesis work presents different methods to forecast the energy consumption for industrial entities over a long time prediction horizon of 1 year. READ MORE

 2. 2. Time-series long-term forcasting for A/B tests

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Davis Jaunzems; [2016]
  Keywords : A B tests; time-series; long-term forecasting; time-series clustering; A B-tester; tidsserier; långsiktiga prognoser; tidsseriekluster;

  Abstract : Den tekniska utvecklingen av datorenheter och kommunikationsverktyg har skapat möjligheter att lagra och bearbeta större mängder information än någonsin tidigare. För forskare är det ett sätt att göra mer exakta vetenskapliga upptäckter, för företag är det ett verktyg för att bättre förstå sina kunder, sina produkter och att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. READ MORE