Essays about: "lönsamhet."

Showing result 1 - 5 of 396 essays containing the word lönsamhet..

 1. 1. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Emelie Eriksson; [2020]
  Keywords : bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Abstract : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. READ MORE

 2. 2. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 3. 3. Sustainability effects of introducing legumes in traditional cropping systems : an experimental case study in Swedish context

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jakob Rönnholm Håkansson; Ulrik Bergsland; [2019]
  Keywords : cropping system; legumes; optimization; profitability; sustainability;

  Abstract : The agricultural sector of the world faces a growing food demand because of a growing world population. To support this growing demand, it could be necessary that agricultural production increases, this increase in production must be achieved sustainably. READ MORE

 4. 4. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  University essay from Linköpings universitet/Energisystem

  Author : Joakim Koski; [2019]
  Keywords : industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Abstract : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. READ MORE

 5. 5. Factors Affecting Managerial Willingness to Change : A Case Study on Change Management When Implementing New Digital Technology

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Sanna Penton; Felicia Pettersson; [2019]
  Keywords : Digital transformation; Willingness to change; New digital technology; Digital tools; Implementation of new digital technology; Digital maturity; Digital leadership; Change management.; Digital transformation; Förändringsvilja; Ny digital teknologi; Digitala verktyg; Implementation av ny digital teknologi; Digital mognad; Digitalt ledarskap; Förändringsledning;

  Abstract : The rapid growth of technology development increases the need for incumbent organizations to digitally transform. Studies show that digitally mature organization have a 26% higher profitability than peers (Westerman et al. READ MORE