Essays about: "lönsamhet."

Showing result 1 - 5 of 410 essays containing the word lönsamhet..

 1. 1. Application of game theory in Swedish raw material market : Investigating the pulpwood market

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Rami Al Halabi; [2020]
  Keywords : Game theory; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multiple regression; pulpwood; mixed strategy; Nash equilibrium; Spelteori; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multipel regression; massaved; mixad strategi; Nash jämvikt;

  Abstract : Studien går ut på att analysera marknadsstrukturen för två industriföretag(Holmen och SCA) under antagandet att båda konkurrerar mot varandragenom att köpa rå material samt genom att sälja förädlade produkter.Produktmarknaden som undersöks är pappersmarknaden och antas varakoncentrerad. READ MORE

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Emelie Eriksson; [2020]
  Keywords : bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Abstract : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. READ MORE

 3. 3. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. READ MORE

 4. 4. Making material handling more efficient : reduction of non-value-adding activities at a wood products company

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : ABC analysis; agility; business modelling; inventory; inventory layout; lean; material handling; operations management; order picking; value stream map; VSM; ABC analys; affärsmodellering; flexibilitet; lager; lagerstruktur; materialhantering; operativ ledningsteori; orderplockning; värdeflödesanalys;

  Abstract : The forest industry is one of the most important businesses in Sweden, accounting for 9-12 percent of the Swedish industry's total occupation, export, turnover, and added value. Although the investments made by the Swedish forest sector reached a new record during 2017, the industry stills struggle with low profitability. READ MORE

 5. 5. LCC and LCA for Low Temperature Heating Integrated with Energy Active Envelope Systems

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Esther Buitrago Villaplana; [2020]
  Keywords : EAW; U-value; energy savings; net present value; environmental impact; operating and maintenance costs; EAW; U-värde; energibesparingar; nuvärdet; miljöpåverkan; drifts- och underhållskostnader;

  Abstract : Windows has been always considered as heat sinks and they can account more than 25% of a building envelope. For this reason, its design and performance in dwellings play a major role in regulating the indoor environment. READ MORE