Essays about: "lönsamhet"

Showing result 1 - 5 of 427 essays containing the word lönsamhet.

 1. 1. Optimization of a charging system for electric vehicles : A case study in Magangué, Colombia

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Malin Lönnqvist; [2020]
  Keywords : Electric vehicles; electric boats; EV charging infrastructure design; charging strategy; optimization; mixed integer linear programming; Colombia; Elfordon; elbåtar; design av laddningsinfrastruktur; laddningsstrategi; optimering; linjär programmering; Colombia;

  Abstract : To reduce the emissions from the transport sector, the electric vehicle (EV) is a promising alternative to the internal combustion engine vehicle (ICEV). An important aspect of implementing new transport systems in terms of EVs is the charging strategy, as many energy sources with different limitations can be utilized. READ MORE

 2. 2. Robust Booster Landing Guidance/Control

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Ugurcan Çelik; [2020]
  Keywords : Booster; Rocket; Reusable; Stage; Vertical; Landing; Auto-Pilot; Guidance; Control; Navigation; Reinforcement Learning; Robust; Optimization; Optimal Control; Uncertainty Analysis; Booster; raket; återanvändbar; scen; vertikal; landning; autopilot; ledning; kontroll; navigering; förstärkningsinlärning; robust; optimering; optimal kontroll; osäkerhetsanalys;

  Abstract : The space industry and the technological developments regarding space exploration hasn’t been this popular since the first moon landing. The privatization of space exploration and the vertical landing rockets made rocket science mainstream again. READ MORE

 3. 3. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. READ MORE

 4. 4. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Carolina Hertzberg; [2020]
  Keywords : power-to-gas; dynamisk modell; fallstudie; biogas; optimering; lönsamhet;

  Abstract : För att det svenska elnätet ska fungera krävs det att balansen på elnätet upprätthålls hela tiden, skillnader mellan produktion och efterfrågan leder till obalans på elnätet. I dagsläget, i Sverige, upprätthålls balansen genom att minska eller öka elproduktionen från vattenkraften. READ MORE

 5. 5. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lukas Danielsson; [2020]
  Keywords : spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Abstract : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. READ MORE