Essays about: "lönsamhet"

Showing result 1 - 5 of 378 essays containing the word lönsamhet.

 1. 1. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 2. 2. Sustainability effects of introducing legumes in traditional cropping systems : an experimental case study in Swedish context

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jakob Rönnholm Håkansson; Ulrik Bergsland; [2019]
  Keywords : cropping system; legumes; optimization; profitability; sustainability;

  Abstract : The agricultural sector of the world faces a growing food demand because of a growing world population. To support this growing demand, it could be necessary that agricultural production increases, this increase in production must be achieved sustainably. READ MORE

 3. 3. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE

 4. 4. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Keywords : Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Abstract : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). READ MORE

 5. 5. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jakob Henningsson; [2019]
  Keywords : Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Abstract : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. READ MORE