Essays about: "lönsamhetsanalys"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word lönsamhetsanalys.

 1. 1. On the Profitability of Large-scale PV Plants in Sweden : Site Selection, Grid Connection and Design

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Annelie Westén; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The market for large scale PV plants in Sweden is growing, with six PV plants of 1 MWp or more beinginstalled today. The size of the newly installed plants has increased from 1 MWp to 5.5 MWp during thelast 5 years. As the market and size of the plants continue to grow, larger investments, risks and possibleprots will be built into the project. READ MORE

 2. 2. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Keywords : Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Abstract : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. READ MORE

 3. 3. The investment decision process of real estate owners : How to determine property uses in development projects

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Amanda Hjelte Jonasson; Cecilia Prick; [2018]
  Keywords : Property uses; real estate investment; decision theory; real estate development; Verksamhetstyper; fastighetsinvestering; beslutsteori; fastighetsutveckling;

  Abstract : Mixed-use developments have shown to have positive effects on areas’ attractiveness and have thus turned into a planning principle in Swedish urban areas. To ensure that a mix of property uses is obtained and that a sufficient amount of housing is built, many municipalities use constraints in the detailed development plans. READ MORE

 4. 4. Lönsamhetsanalys av maskininvestering på virkesterminal

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Skärberg; Linnea Sundström; [2017]
  Keywords : nuvärdesanalys; produktivitet; vedtruck; maskinpark;

  Abstract : Från det att lastbilstransporter för rundvirke togs upp i Skogsstyrelsens statistik under 1970-talet har det varit den dominerande transportmetoden i Sverige. I och med allt mer centraliserade industrier har transportavstånden mellan skog och industri ökat, det tillsammans med en ökad miljömedvetenhet och en politisk vilja att gå mot mer miljövänliga transporter kräver nya transportlösningar. READ MORE

 5. 5. Biomethane via Woodroll® - Investigation of Revenues & Profitability Analysis

  University essay from KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Author : Robert Andersson Krohn; [2016]
  Keywords : Woodroll; biomethane; biomass gasification; feed-in tariff; revenues; risks; Woodroll; biometan; biomassaförgasning; inmatningstariff; intäkter; risker;

  Abstract : Woodroll® is a gasification technology developed by Cortus that produces synthetic gas (syngas) from biomass. Syngas can be used in several different applications. One interesting option is to convert it further into biomethane, which can be used as automotive fuel or replace natural gas in gas grids. READ MORE