Essays about: "löpning"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word löpning.

 1. 1. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Zara Moberg; [2019]
  Keywords : kreativ metod; analys genom syntes; fenomenologi; landskapsarkitektur; stadsplanering; löpning;

  Abstract : Arbetet syftar till att skapa ett mönsterspråk för löparvänlig stad och därigenom ge exempel på användning av mönsterspråk som format för att beskriva upplevelse av landskap. Hur vi vistas i landskap avgör hur vi upplever landskap. READ MORE

 2. 2. Deformation in the Achilles Tendon when Running with Minimalistic Shoes : Review of Speckle Tracking Algorithm

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Matilda Olsson; [2018]
  Keywords : Speckle Tracking; Achilles Tendon; Deformation; Foot Strike Pattern; Minimalistic Shoes;

  Abstract : The main goal of the project was to compare how the Achilles tendon is affected while running with traditional shoes, minimalistic shoes and barefoot. Displacement and strain were calculated both for different shoes and for different foot strike patterns. READ MORE

 3. 3. Serviceability assessment of footbridges when subjected to vibrations induced by running pedestrians

  University essay from KTH/Bro- och stålbyggnad

  Author : Javier Garmendia Purroy; [2017]
  Keywords : Footbridge; Running; Jogging; Load; Vibrations; Structural; Dynamics; Pedestrian footbridge interaction; Serviceability; Assessment; Gångbro; Löpning; Last; Vibrationer; Strukturdynamik; Bruksgränstillstånd; Bedömning;

  Abstract : Vibration serviceability in the design of footbridges is gathering enormous prominence as comfort restrictions get enhanced. Comfort verifications are often becoming critical when considering human induced dynamic loading on lightweight structures, which are increasing in slenderness and flexibility. READ MORE

 4. 4. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Keywords : Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. READ MORE

 5. 5. Effect of exercise therapy on eversion/inversion angle in female runners: : A pilot study.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Author : Sofia Kyrk Tibuzzi; [2017]
  Keywords : Pronation; Running; Running Shoes; Subtalar Joint; Pronation; Löpning; Löparskor; Subtalarled;

  Abstract : Background: Running has many health benefits and has therefore become a sport with an expanded popularity worldwide. With it comes an increased incidence of overuse injuries, and there is a constant debate whether the shoes a runner uses should be as supportive as possible or minimalistic in order to facilitate a more natural running pattern. READ MORE