Essays about: "lack of planning"

Showing result 21 - 25 of 866 essays containing the words lack of planning.

 1. 21. Scrum - From hype to disappointment?

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Malin Westman; [2023]
  Keywords : Scrum; events; Agile; project management; software development;

  Abstract : The Agile method has since it got published, of many been regarded as the universal solution to increased flexibility in software development. Scrum is, without a doubt, the most widely used Agile method among software development teams. READ MORE

 2. 22. Levande historia i Nilstorp : biologiskt kulturarv och hållbar stadsutveckling i 1950-talets omsorgsfulla stadsplanering

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ingrid Björkman; [2023]
  Keywords : biologiskt kulturarv; grönstruktur; landskap; kulturlandskap; hållbar stadsutveckling; kulturmiljöer; trädgårdsstad; omsorgsfull gestaltning;

  Abstract : Kulturhistoriska miljöer återfinns i många olika skepnader i dagens samhälle och gemensamt för alla kulturhistoriska miljöer är att de på ett eller annat sätt har formats eller skapats av människan. Biologiskt kulturarv är en del av vår kulturhistoria och handlar om hur människan nyttjat naturen för eget behov och brukande. READ MORE

 3. 23. Storm Water Management with BlueGreen Infrastructure in Urban Planning : A case-study in Krokom, Sweden

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Author : Lena Suleiko Allansson; [2023]
  Keywords : Sustainable drainage system SuDS ; nature-based solutions; ecosystem services; urban water management; climate change adaption;

  Abstract : As changing climate and growing urban populations present new challenges for managing both the quantity and the quality of storm waterin cities, nature-based solutions such as blue-green infrastructure arebecoming widely considered as an alternative to grey infrastructure. The benefits, above providing storm water management at a lower cost, are increased ecosystem services. READ MORE

 4. 24. Balancing Demand and Supply Planning in the Food Supply Chain : Insights from a Dairy Industry Case Study

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Jennifer Laktena; [2023]
  Keywords : Food Supply Chain; Demand Management Demand Planning; Supply Planning; Forecast; Promotion activities; Livsmedelsförsörjningskedjan; Efterfrågehantering; Efterfrågeplanering; Försörjningsplanering; Prognos; Kampanj;

  Abstract : Globalization and increasing demand for a variety of food products have contributed to challenges within the food industry (Zhu et al, 2018). The Food Supply Chain, FSC, involves several processes from production to distribution, involving actors from all the different steps in the network (Rohmer et al., 2018). READ MORE

 5. 25. Potentialer och utmaningar för landskapsarkitektur inom fysisk säkerhet : konstruktiv kritik utifrån intervjuer med säkerhetsexperter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktoria Sundberg; [2023]
  Keywords : Landskapsarkitektur; utformning; säkerhet; fysiskt skydd; samhällsskydd;

  Abstract : Fysisk säkerhet, i form av att skydda samhällsviktiga värden mot antagonistiska angrepp, berörs inte på landskapsarkitektutbildningen SLU Ultuna - Sverige. Däremot finns miljöer med skyddsvärden som behöver balanseras med andra utformningskrav, exempelvis försvarsanläggningar eller myndighetsbyggnader. READ MORE