Essays about: "lagerstyrning"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word lagerstyrning.

 1. 1. Implementing Full Inventory Control in a Production Facility: A Case Study at Scania CV Engine Assembly

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Fuad Dipa; Erkan Ektiren; [2019]
  Keywords : inventory control; automation; industry 4.0; inventory management; supply chain management; lean; scania; saldokontroll; automation; industri 4.0; lagerhantering; lean; scania;

  Abstract : The concept of inventory control has been around since the early 20th century and it’s constantly evolving. The importance of inventory management and supply chain management is clear, and companies are constantly trying to evolve their systems and ways of handling inventory control. READ MORE

 2. 2. Developing Action Plan for Inventory Management : A case study within Small Medium Enterprise

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Author : Emelie Hong; [2019]
  Keywords : Inventory Management; Lagerstyrning;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Procurement Policy : A Conceptual Design to Optimize Purchasing Policy and Safety Stocks

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : André Andersson; Erik Molin; [2017]
  Keywords : Economic Order Quantity; gamma distributed demand; inventory management; order-to-order; order-to-stock; Reorder point; safety stock; Ekonomisk orderkvantitet; beställningspunkt; gammadistribuerad efterfråga; säkerhetslager; Order-to-order; Order-to-stock; lagerstyrning;

  Abstract : Study question: How can the process for article classification and procurement be improved in a new implementable inventory policy with the objective to reduce inventory costs. Purpose: The purpose of this degree project is to design a procurement policy which helps to minimize the annual capital tied up in inventory. READ MORE

 4. 4. Analysis of tied up capital at Rejmes Lastvagnar

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Christian Ladekrans; Niclas Leinmark; [2017]
  Keywords : Logistik; Lager; Lagerstyrning; ABC-analys; Partiforming; kapitalbindning; Servicenivå; Säkerhetslager; Materialförsörjning; EOQ; Beställningspunktsystem; VMI;

  Abstract : Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Tekniska Högskola och Tage Rejmes Lastvagnar AB i Norrköping under vårterminen 2016. Tage Rejmes Lastvagnar AB säljer och reparerar lastvagnar och bussar samt erbjuder leasing från företagets lokaler i Butängen, Norrköping. READ MORE

 5. 5. Improving the inventory control of spare parts at Nextjet AB

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Anton Fransson; Michael Granqvist; [2017]
  Keywords : Lagerstyrning; Beställningspunkt; Återfyllnadsnivå; Flygtrafik; Reservdelslager; Lot-for-lot; Inleveransprocess; Inköpsprocess; Flygbolag; Artikelklassificering; Nextjet;

  Abstract : Nextjet anser att de har ett ofördelaktigt beställnings- och lagerhållningssystem av reservdelar, och mest problem är det med o-ringarna och skruvarna. Beställning sker oftast först när ett behov uppstår vilket ibland kan leda till att plan blir stående och därmed att potentiella intäkter uteblir. READ MORE