Essays about: "lagerstyrning"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word lagerstyrning.

 1. 1. Procurement Policy : A Conceptual Design to Optimize Purchasing Policy and Safety Stocks

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : André Andersson; Erik Molin; [2017]
  Keywords : Economic Order Quantity; gamma distributed demand; inventory management; order-to-order; order-to-stock; Reorder point; safety stock; Ekonomisk orderkvantitet; beställningspunkt; gammadistribuerad efterfråga; säkerhetslager; Order-to-order; Order-to-stock; lagerstyrning;

  Abstract : Study question: How can the process for article classification and procurement be improved in a new implementable inventory policy with the objective to reduce inventory costs. Purpose: The purpose of this degree project is to design a procurement policy which helps to minimize the annual capital tied up in inventory. READ MORE

 2. 2. Analysis of tied up capital at Rejmes Lastvagnar

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Christian Ladekrans; Niclas Leinmark; [2017]
  Keywords : Logistik; Lager; Lagerstyrning; ABC-analys; Partiforming; kapitalbindning; Servicenivå; Säkerhetslager; Materialförsörjning; EOQ; Beställningspunktsystem; VMI;

  Abstract : Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Tekniska Högskola och Tage Rejmes Lastvagnar AB i Norrköping under vårterminen 2016. Tage Rejmes Lastvagnar AB säljer och reparerar lastvagnar och bussar samt erbjuder leasing från företagets lokaler i Butängen, Norrköping. READ MORE

 3. 3. Improving the inventory control of spare parts at Nextjet AB

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Anton Fransson; Michael Granqvist; [2017]
  Keywords : Lagerstyrning; Beställningspunkt; Återfyllnadsnivå; Flygtrafik; Reservdelslager; Lot-for-lot; Inleveransprocess; Inköpsprocess; Flygbolag; Artikelklassificering; Nextjet;

  Abstract : Nextjet anser att de har ett ofördelaktigt beställnings- och lagerhållningssystem av reservdelar, och mest problem är det med o-ringarna och skruvarna. Beställning sker oftast först när ett behov uppstår vilket ibland kan leda till att plan blir stående och därmed att potentiella intäkter uteblir. READ MORE

 4. 4. Warehouse management of promotional clothing

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Josefine Persson; Isabell Thomsson; [2017]
  Keywords : logistik; lagerstyrning; prognostisering;

  Abstract : MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en svensk myndighet vars uppgift är att hjälpa till vid kriser och katastrofer samt att informera samhället för att vara mer förberedda inför katastrofer. För att kunna agera snabbt har MSB ett stort lager med materiel. READ MORE

 5. 5. A case study on how an e-tailer can use a multiple criteria ABC analysis to identify risk in the selection of suppliers

  University essay from Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Author : Joel Strand; Louise Strandänger; [2016]
  Keywords : E-commerce; E-tailer; richness; reach; transaction cost; ABC analysis; multiple criteria ABC; MCABC; inventory turnover ratio; supplier selection; purchasing;

  Abstract : Purpose– The purpose of this master thesis is to explore how an e-tailer selling bulky items can use a multiple criteria ABC analysis to make its purchasing process more effective, while balancing richness and reach, with the performance measurements of profitability, total asset turnover and inventory turnover. The purpose will be accomplished through a single case study on an e-tailer active on the Swedish furniture and home furnishing market. READ MORE