Essays about: "lagstiftning"

Showing result 1 - 5 of 340 essays containing the word lagstiftning.

 1. 1. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Jonsson; [2022]
  Keywords : fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Abstract : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. READ MORE

 2. 2. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Gustafsson; [2022]
  Keywords : utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Abstract : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. READ MORE

 3. 3. Är kvarlämnad balplast en skaderisk för hästar? : En enkätstudie av skadeförekomst och hästägares åsikter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caisa Wiklund; [2022]
  Keywords : Balplast; häst; skaderisk; nät; plast; hästägare; åsikter; kolik; traumatiska skador; utfodring; lagstiftning; kontroll; djurskydd; naturligt beteende;

  Abstract : The authority responsible of controlling compliance with the Swedish animal welfare legislation is the county administrative board. When doing so, they often have to make assessments based on formulations such as acceptable, enough or unnecessary. READ MORE

 4. 4. Continuous leaching of phosphorus from sewage sludge ash

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Sofie Göransson; [2022]
  Keywords : Ash leaching; Continuous stirred tank reactor; CSTR; Phosphorus recovery; Sewage sludge ash;

  Abstract : The global demand for food is increasing. Different nutrients are used to increase growth in agriculture and are thus essential for the world ́s food supply. An important and common nutrient is phosphorus. It can be mined, in the form of phosphate, from phosphate rock. READ MORE

 5. 5. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Almohannad Alahmad; [2022]
  Keywords : Frysning; ; förskämning; hållbarhet; mikroorganism; upptining;

  Abstract : Metoder för att bevara mat har varit en viktig aspekt för att säkra livsmedelsförsörjningen genom historien. Frysning och andra konserveringsmetoder har använts med framgång under årens lopp för att förlänga livsmedels hållbarhetstid, men det finns ibland mikroorganismer på livsmedel som kan växa till mängder som kan leda till sjukdom och utgöra problem för individers hälsa, eller så kan de förskämma livsmedel. READ MORE