Essays about: "lamb"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the word lamb.

 1. 1. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries)

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Elin Engerström; [2021]
  Keywords : E. alces; E. rangiferi; elaphostrongylosis; muscleworm; brainworm; small ruminant; eosinophilia; biochemistry; serum chemistry;

  Abstract : The aim with this study was to investigate the effects Elaphostrongylus alces and Elaphostrongylus rangiferi have on haematology and blood chemistry in experimentally infected animals. The nematodes of genus Elaphostrongylus spp. can cause neurologic disease, myositis, verminous pneumonia and increased mortality. READ MORE

 2. 2. Elstimulering av lammslaktkroppar med avseende på köttkvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hanna Thelin; [2021]
  Keywords : Elstimulering; volt; lamm; slaktkropp; köttkvalitet;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur elstimulering (ES) av lammslaktkroppen påverkar köttkvalitetsparametrar och vilka effekter vi kan förväntas se på köttkvalitet, samt om det skulle vara intressant att använda ES vid slakt av lamm i Sverige. Sverige importerar idag cirka 70 % av det lamm- och fårkött som konsumeras vilket väcker frågan om hur det inhemska lammköttet kan göras mer konkurrenskraftigt för att minska importen. READ MORE

 3. 3. Taphonomic Markers and 3D-Modelling - A Non-Intrusive Method for Micromorphological Distinction of Metal and Stone Butchering Tools

  University essay from Lunds universitet/Historisk osteologi

  Author : Gianni Bello Cifuentes; [2021]
  Keywords : Osteology; Experimental Archaeology; 3D-modelling; Photogrammetry; Microphotogrammetry; Taphonomy; Bone Surface Modification; Cut Marks; Butchery Patterns; Digital Visualisation; Digital Zooarchaeology; Digital Osteology; History and Archaeology;

  Abstract : Digital tools in (zoo)archaeology have great potential for education, mediation, and research. Microphotogrammetric 3D-modeling offers new non-intrusive analytical approaches to old problems and questions. READ MORE

 4. 4. Climate policy delaying discourse by an American think tank

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Tova Nilsson; [2021]
  Keywords : Climate delay; American Enterprise Institute; Climate denial; Climate policy delaying discourse; Lamb et al.; Argumentation analysis;

  Abstract : A case study of the conservative and allegedly climate denying think tank American Enterprise Institute and its usage of climate policy delaying discourse. By applying William Lamb et al.'s model of the discourse climate delay, this essay seeks to describe and analyse if and how American Enterpise Institute uses climate delaying discourse. READ MORE

 5. 5. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Jonasson; [2020]
  Keywords : klimatförändringar; lantbrukare; djurproducenter; torka; foderbrist; värmestress;

  Abstract : Studiens syfte har varit att undersöka hur några djurproducenter resonerar och agerar både på kort och lång sikt angående ett förändrat klimat, och ta reda vilka åtgärder man har vidtagit eller kommer att vidta. Vidare få höra deras egna tankar kring vad de tror kommer att bli deras utmaningar i ett framtida klimat och om de upplever att klimatet har förändrats över tid där de odlar. READ MORE