Essays about: "land use"

Showing result 1 - 5 of 1603 essays containing the words land use.

 1. 1. Primary Drivers of Sea Level Variability in the North – Baltic Sea Transition Using Machine Learning

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : David Ek; [2023-01-09]
  Keywords : ;

  Abstract : Global mean sea level is rising, however not uniformly. Regional deviations of sea surface height (SSH) are common due to local drivers, including surface winds, ocean density stratifications, vertical land- & crustal movements and more. READ MORE

 2. 2. Using a GIS to enable an economic, land use and energy output comparison between small wind powered turbines and large-scale wind farms: the case of Oslo, Norway.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Colin Potter; [2023]
  Keywords : Geography; GIS; Wind power; Renewable energy sources; urban wind energy; urban areas; planning; vertical axis wind turbines; comparative studies; urban integrated energy systems; Oslo; Roan; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Responding to an identified knowledge gap, the study aims to determine if smaller wind turbines located on top of existing urban buildings are more resource efficient (land utilization and economically) than large scale wind farms. To answer this question, using a GIS, the resource efficiency of the Roan wind farm in Northern Norway was compared to a theoretical modeled installation of small-scale wind turbines on top of buildings within a 2km radius study zone in central Oslo. READ MORE

 3. 3. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 4. 4. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 5. 5. An ecological investigation of spiders in coastal meadows : in Uppland and Sörmland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Marie Langbak; [2022]
  Keywords : Spiders; coastal meadows; ecology; diversity; invertebrates;

  Abstract : Coastal meadows are important habitats for many animals, but the habitats are threatened by changes in land use such as abandonment of grazing. On the Swedish East coast, many coastal meadows can be found and they are highly influenced by the brackish marine environment which supports large populations of spiders. READ MORE