Essays about: "land-based fish farming"

Found 4 essays containing the words land-based fish farming.

 1. 1. Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS : en jämförande studie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Pernilla Thorell; Helena Eriksson; [2020]
  Keywords : landbaserad fiskodling; land-based fish farming; tilapia; röding; RAS;

  Abstract : Anledningen till att studien gjordes är det ökande behovet av protein för humankonsumtion, i kombination med ett ökat antal tomma djurstallar. Studien tar upp RAS som är ett recirkulerande odlingssystem för fisk och passar bra inomhus. READ MORE

 2. 2. Hållbara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Maria Gunnarsson; [2019]
  Keywords : Recirkulerande akvatiska system RAS ; fiskfoder; livsmedelsproduktion; hållbarhet;

  Abstract : Befolkningsmängden i världen ökar och en av de största utmaningarna som kommer med det är att kunna producera mer mat men som bidrar med så lite klimatpåverkan som möjligt. Djurproduktionen är starkt ifrågasatt och utnyttjandet av marina resurser är utnyttjad till max. READ MORE

 3. 3. En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lova Lind; [2016]
  Keywords : RAS-producenter; landbaserat vattenbruk; akvakultur; hållbarhet; motiv; ontologisk trygghet; sociala rörelser;

  Abstract : Runt om i världen syns trender inom livsmedelsproduktion som pekar på att allt fler upplever sig ha ett ansvar för jord och hav, i utbyte mot de resurser vi åtnjuter. Bland dessa finns en kritik mot det befintliga fisket, som genom effektiviserade metoder riskerar att fiska ut de naturliga bestånden i både hav och sjöar. READ MORE

 4. 4. Aquaculture in Sweden : Sustainability of land-based recirculation aquaculture as a future alternative for Swedish fish farmers

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Author : Daan Wilhelmus van der Blom; [2013]
  Keywords : Aquaculture; Food; Regional development; RAS; Sustainability;

  Abstract : With the world’s population expanding rapidly and estimated to reach nine billion in 2050, the demand for food will increase. Therefore the need for more sustainable ways of food production, in particular meat, poultry and fish are needed. Aquaculture can significantly contribute to this. READ MORE