Essays about: "landsbygdsturism"

Found 2 essays containing the word landsbygdsturism.

 1. 1. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 2. 2. Landsbygdsturism och dess förutsättningar : en jämförandestudie kring vilka resurser som krävs för ett framgångsrikt entreprenörskap

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Erik Norin; [2010]
  Keywords : Landsbygdsturism; Resurser; Jämförandestudie;

  Abstract : Many jobs in rural areas have historically been linked to the agricultural sector. The restructuring that has been implemented in agriculture has resulted in a significant reduction in the number of jobs in rural areas. A consequence of this is that many people have moved to cities to earn a living. READ MORE