Essays about: "landscape technology issues"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words landscape technology issues.

 1. 1. Identifying Factors Behind Successful Market Establishment of ICT-based Medical Self-Care Solutions

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Marcus Carlsson; Josefin Nyberg; [2018]
  Keywords : Healthcare; ICT; Market establishment; Market penetration; Medical Self-care; MedTech; Monitoring care; Preventive care.; Technology and Engineering;

  Abstract : Background Today’s healthcare faces a transformation, driven by an ageing population and an over encumbered care and welfare sector. Self-care solutions based on emerging information and communication technologies make it possible for patients to monitor their medical conditions from home, without the direct assistance of healthcare professionals. READ MORE

 2. 2. Simplified method to investigate the modules positioning impact on large-scale PV plant performances in Northwest France

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Maud Rietjens; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Modules modalities (landscape or portrait mounting) affect the losses related to partial shading by changing the internal circuital modules orientation. This partial shading is responsible up to 25% of output production losses in large-scale ground-mounted photovoltaic power plants (Mao, Sunan, Peng, Yanlong, & Weiping, 2017). READ MORE

 3. 3. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ru Amanda Winroth; [2018]
  Keywords : våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. READ MORE

 4. 4. Gatan är död, länge leve staden : en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Georg Krüger; [2018]
  Keywords : bilfri stad; bilfri stadsplanering; hållbar stadsplanering; landskapsarkitektur; Malmö; bilism; people space; cyklism; yta;

  Abstract : Den fria platsmarken, “ytan mellan husen” eller helt enkelt - gatan utgör i grova drag hälften av många västerländska städers totala yta, Sverige inkluderat. Ungefär 65% av denna yta upptas i sin tur idag av biltrafiken genom sk. blandtrafik och parkering. READ MORE

 5. 5. An analysis of smart meter deployment in Sweden with applicability to the case of India

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Raphaël Leysen; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The energy landscape as we know it today is undergoing a radical revolution. New strategies for grid management, smart grids, are vital to facilitate this development in the power sector. Advanced Metering Infrastructure (AMI), devices often denoted as Smart Meters, is the most mature and widespread of these technologies today. READ MORE