Essays about: "landskap"

Showing result 1 - 5 of 378 essays containing the word landskap.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 2. 2. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Englander; [2020]
  Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE

 3. 3. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 4. 4. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Saleh; [2020]
  Keywords : Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Abstract : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. READ MORE

 5. 5. Renewable energy outlook for the Drina River Basin countries

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Emir Fejzic; [2020]
  Keywords : OSeMOSYS; Drina River Basin; Hydropower; OSeMOSYS; Drina River Basin; Vattenkraft;

  Abstract : The Drina River Basin (DRB) plays a vital role for the power sectors of the riparian countries of Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. The Drina river and its tributaries have a considerable hydropower potential, which, due to its geographical position and the political landscape between the riparian countries, have not yet been utilized to its full potential. READ MORE