Essays about: "landskapsarkitektur"

Showing result 1 - 5 of 604 essays containing the word landskapsarkitektur.

 1. 1. Platspyramiden : en analysmodell för platsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Johansson; [2023]
  Keywords : Platsutveckling; placemaking; platsanalys; Nytorget; Brunkebergstorg; Hökarängen; landskapsarkitektur; stadsbyggnad;

  Abstract : Offentliga platser är den komponent som bär största delen av stadens värden. Många kommuner i Sverige möter utmaningar kopplade till livskvaliteten i staden, vissa på grund av en snabbt växande befolkning och andra på grund av at krympande befolkning. READ MORE

 2. 2. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Johansson; [2023]
  Keywords : Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Abstract : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. READ MORE

 3. 3. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Grassman; Ylva Ledberg; [2023]
  Keywords : Landskapsarkitektur; skolgård; lekvärden; urban grönska; friyta; Tiundaskolan;

  Abstract : Kvaliteten på skolgårdar som utemiljö är mycket viktig för barn i deras vardag. En väl utformad utemiljö uppmuntrar till och möjliggör lek, vilket i sin tur är behövligt för barnens utveckling, hälsa och välmående. READ MORE

 4. 4. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Klaar Stenberg; [2023]
  Keywords : aktionsforskning; aktion; offentligt rum; temporär; tillfällig; konst; konceptkonst; installation; performance; landskapsarkitektur; arkitektur;

  Abstract : Ett implementerande av aktionsforskningens metoder som verktyg för landskapsarkitekters och konstnärers gemensamma projekt och arbetsprocesser skulle kunna vara en väg för disciplinerna att skapa ett fungerande samarbete. Genom aktionsforskningens cykliska process finns utrymme för att skapa förändring och lösa problematik i samhället relaterat till vardera disciplins kunskapsbank och det genom aktion i det offentliga rummet. READ MORE

 5. 5. Om landskapets estetik : perspektiv på estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nora Juhlin; [2023]
  Keywords : landskapsarkitektur; estetik; estetisk upplevelse; iloso i; politik för gestaltad livsmiljö; hållbar statsutveckling; New European Bauhaus;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen. För att skapa ett solitt ramverk genomfördes en littera- turöversikt med utgångspunkt i filosofins estetik. Utifrån litteraturöversikten utvecklades en modell för hur man kan förhålla sig till estetiska frågor. READ MORE