Essays about: "landskapsegenskap"

Found 1 essay containing the word landskapsegenskap.

  1. 1. Skissa med akvarell : en metod för platskännedom

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Teresia Propst; [2017]
    Keywords : skissa; akvarell; platskännedom; landskapsegenskap; landskapsarkitektur; Kåbo;

    Abstract : Tidigt under landskapsarkitektutbildningen får du bekanta dig med något som kallas designprocess. Den har en stor roll för landskapsarkitektens gestaltningsarbete. För att kunna skapa god design krävs det något mer än att enbart fokusera på funktion, nämligen den estetiska aspekten. READ MORE