Essays about: "lantbruk"

Showing result 1 - 5 of 215 essays containing the word lantbruk.

 1. 1. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linda Holm; [2022]
  Keywords : genus; finansiering; kreditbedömning; lantbrukslån; 5C-modellen;

  Abstract : Sveriges lantbruksföretag blir allt färre och en underrepresentation av kvinnliga lantbrukare råder. För att ha möjlighet att bedriva lantbruk är tillgång till extern finansiering nödvändigt, och banker tillhör den vanligaste kreditformen. READ MORE

 2. 2. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl-Magnus Albertsson; Mathias Ågren; [2022]
  Keywords : lantbruk; arrenden; transaktionskostnader; transaktionskaraktäristiska faktorer; transaktörskaraktäristiska faktorer; institutionella faktorer; beslutsfattande; jordägare; arrendator;

  Abstract : Omkring 40 % av all jordbruksmark arrenderas i Sverige idag, där den vanligaste typen är sidoarrenden. Det gör att arrenden är en transaktion som många lantbrukare och jordägare ställs inför och måste hantera. Varje transaktion påverkas dock av transaktionskostnader, till följd av att marknaden är komplex och ineffektiv. READ MORE

 3. 3. Stadsbruk : i vilken mån kan Malmö kompensera för den åkermark som förstörs

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Izabelle Borg Nilsson; Madeleine Funck; [2022]
  Keywords : stadsbruk; urbanisering; lantbruk; hållbarhet;

  Abstract : Title: Urban farming- To what degree can Malmö compensate for destroying arable land Seminar date: 2022-03-xx Course: EX0845: Bachelor thesis in Landscape architecture, Undergraduate Level, 15 Credits Advisor: Love Silow Authors: Izabelle Borg Nilsson, Madeleine Funck Keywords: Urban farming, sustainability, urbanization, agriculture Purpose: The purpose of this thesis is that through qualitative research contribute the reader with information about how and if cities can compensate for the arable land it uses for expanding and urbanization and if it can be done through urban farming. Furthermore, we intend to investigate if and what urban farming can offer a city. READ MORE

 4. 4. Plantskoleproduktion utan torv : en inblick i torvfria plantskolor i Storbritannien

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Thorsten Joeris; [2022]
  Keywords : barkmull; containerodling; grönkompost; hållbar; kokosfiber; komposterad ull; odlingssubstrat; odlingssystem; torvmark; träfiber;

  Abstract : Torvmarker täcker ~3% av världens landyta och har sedan senaste istiden fungerat som en viktig kolsänka, som tar upp koldioxid (CO2) ur atmosfären. Ungefär 10% av torvmarkerna på jorden har dränerats, huvudsakligen för skogs- och lantbruk, samt till viss del för torvbruk. READ MORE

 5. 5. TOOLS STUDY FOR HAZARDS IDENTIFICATION IN SYSTEMS OF AUTONOMOUS ROBOTS IN FARMING

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Alireza Ebrahimi; Mohammed Mustafa; [2022]
  Keywords : Hazard identification; Hazard analysis; Autonomous UAV ii;

  Abstract : Autonomous Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in agriculture are increasingly in demand to reduce cost, labour and increase effectiveness and quality in farming. However, it is necessary to improve reliability for this technology to perform its full potential without harming humans, animals or the environment. READ MORE