Essays about: "lantbrukare"

Showing result 1 - 5 of 408 essays containing the word lantbrukare.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 2. 2. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kajsa Hillberg; [2020]
  Keywords : kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Abstract : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. READ MORE

 3. 3. Delays in subsidy payments from the common agriculture policy of the European Union : a qualitative study of some ruminant farmers in Uppsala county, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kerstin Gauffin; [2020]
  Keywords : agriculture; CAP; governance; lifeworld; subsidies;

  Abstract : This Master's thesis is about how some farmers in Uppsala County experience delays in subsidy payments from the Swedish Board of Agriculture (SBA). This topic falls within the field of rural development as farms are in rural areas and are essential for society as they provide food and other agricultural goods. READ MORE

 4. 4. Adoption of Digital Precision Agriculture Technology and Farm Data: A Case Study on Swedish Grain Farmers and On-Combine Near-Infrared Spectroscopy for Quality Measurement

  University essay from Lunds universitet/Innovationsteknik

  Author : Julia Stålhammar; Ludvig Dietmann; [2020]
  Keywords : Diffusion theory; innovation adoption; precision agriculture; near- infrared spectroscopy; grain value chain; agricultural cooperative; big farm data; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : The agricultural industry is going through immense changes due to the rapid growth of the global population and climate change, creating increased pressure on the food supply chain. The use of precision agriculture (PA) technologies have shown benefits that could help solve these challenges. READ MORE

 5. 5. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristin Halvarsson; [2020]
  Keywords : torkan 2018; mjölkproducenter; coping-strategier; sociala relationer; känslomässig upplevelse;

  Abstract : Under sommaren 2018 utsattes Sverige för extremt väder i form av höga temperaturer och låga nederbördsmängder. Sämre tillväxt på beten och vallar, mindre spannmålsskördar och låga vattennivåer som orsakade foder- och vattenbrist blev direkta följer av den extremt varma och torra sommaren. READ MORE