Essays about: "lantbruksföretag"

Showing result 1 - 5 of 105 essays containing the word lantbruksföretag.

 1. 1. Lantmännens framtida roll : med fokus på medlemsföretagen och medlemmarna år 2030

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elisabeth Hidén; Esther Svensson; [2020]
  Keywords : lantbruk; lantmännen; kooperativ;

  Abstract : Lantbruk påverkas av både interna och externa faktorer (Jordbruksaktuellt, 2018). Gårdarna i Sverige har de senaste åren genomgått strukturförvandlingar både internt och externt. Företagen har blivit större och färre (Jordbruksverket, 2020a) och dess produktion mer specialiserad (Edenbrandt, 2012). READ MORE

 2. 2. Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land : a study in the region of Östergötland, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2020]
  Keywords : farm business investment; laddering technique; means-end chain theory; ZMET;

  Abstract : The area of arable land is decreasing every year as a result of expanding cities or road networks, a fact affecting the farmers’ business possibilities. The farms in Sweden are simultaneously getting fewer but larger in size, the higher survival rate among the larger farms indicating that growing means surviving. READ MORE

 3. 3. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Keywords : Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Abstract : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). READ MORE

 4. 4. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jakob Henningsson; [2019]
  Keywords : Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Abstract : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. READ MORE

 5. 5. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE