Essays about: "lantbrukssystem"

Found 3 essays containing the word lantbrukssystem.

 1. 1. Farming for food security : a critical study on the transition to post-fossil agriculture in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Ulfbecker; [2018]
  Keywords : agricultural politics; food security; resilience; transition; climate mitigation; agroecology; sustainable intensification; the Rural Development program; contingency; rural development; discourse analysis; policy analysis;

  Abstract : This thesis addresses the preconditions to achieve a transition to fossil free agriculture in Sweden, to increase farm-level resilience and food security. Swedish agriculture is today highly dependent on imported fossil-based inputs, such as diesel, agrochemicals and protein feed. READ MORE

 2. 2. Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk : En kvalitativ intervjustudie med fokus på en uthållig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Anna Fritz; [2010]
  Keywords : småskaligt lantbruk; ekologiskt lantbruk; ekosystemtjänster; uthållig livsmedelsproduktion; försörjning på småskaligt ekologiskt lantbruk;

  Abstract : Idag kännetecknas det svenska jordbruket framför allt av storskaliga, effektiviserade och specialiserade lantbruk med behov av flera energikrävande produktionsmedel. Negativa konsekvenser av detta lantbruk är bland annat en minskad variation av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, en minskad biologisk mångfald och därmed en försvagning av ekosystemtjänster knutna till jordbruket. READ MORE

 3. 3. Import av entreprenad- & lantbruksmaskiner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nils Albinsson; [2005]
  Keywords : lantbrukssystem;

  Abstract : I made this examination essay to investigate the possibilities and problems with machinery import. The rules intend to loaders and agriculture machines are still pretty flexible. It is today rather simple to make a registration or inspect those machines. There are still some practical problems to be aware of. READ MORE