Essays about: "last sin"

Showing result 1 - 5 of 360 essays containing the words last sin.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE

 2. 2. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Heithausen; [2020]
  Keywords : monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Abstract : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. READ MORE

 3. 3. Diffusion of Sustainable Innovations : A Case Study of Optical Gas Imaging

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Jacob Blinke; [2020]
  Keywords : Adoption; Sustainable Innovation; Diffusion of Innovations; LDAR; Optical Gas Imaging; Industrial Gases; Sustainability; Crossing the Chasm; Gas Leaks; Innovation; Innovation Adoption.; Adoption; Hållbar Innovation; Diffusion av Innovationer; Optical Gas Imaging;

  Abstract : During the last two decades, innovations that contribute to sustainable development has received increasing attention in the markets and academia. The diffusion of sustainable innovations is a key element in society’s transformation toward a greener and more sustainable economy. READ MORE

 4. 4. Is Deforestation in Colombia Caused by Oil Palm Expansion?

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Mona Date; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The palm oil industry is growing globally and palm oil is today the most used vegetable oil for biofuels, however, over the last years research has showed that it has caused great deforestation in Southeast Asia where the grand majority of oil palm is produced. There has also been reports on poor working conditions showing that the palm oil is not socially sustainable either. READ MORE

 5. 5. Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Author : Isabelle Andersson; [2020]
  Keywords : indoor positioning system; IPS; office; navigation; positioning; data format; IMDF; Apple Indoor Maps; IndoorGML; ArcGIS Indoors; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. READ MORE