Essays about: "lata kor"

Found 1 essay containing the words lata kor.

  1. 1. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

    University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Author : Maja Blom; [2018]
    Keywords : lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

    Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. READ MORE