Essays about: "lavspridning"

Found 1 essay containing the word lavspridning.

  1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

    University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

    Author : David Persson; [2020]
    Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

    Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE