Essays about: "layers"

Showing result 1 - 5 of 1145 essays containing the word layers.

 1. 1. Probabilistic Forecasting through Reformer Conditioned Normalizing Flows

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Samuel Norling; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Forecasts are essential for human decision-making in several fields, such as weather forecasts, retail prices, or stock predictions. Recently the Transformer neural network, commonly used for sequence-to-sequence tasks, has shown great potential in achieving state-of-the-art forecasting results when combined with density estimations models such as Autoregressive Flows. READ MORE

 2. 2. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Granstrand; Evelina Lund; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; biologisk mångfald; ekologisk hållbarhet; ekosystem; ekosystemtjänster; trädgård;

  Abstract : Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. READ MORE

 3. 3. Mixed Precision Quantization for Computer Vision Tasks in Autonomous Driving

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sri Janani Rengarajan; [2022]
  Keywords : Quantization; Neural Networks; Quantization Aware Training; Mixed precision; Semantic segmentation; Hessian; Kvantisering; Neurala nätverk; Kvantiseringsmedveten träning; Blandad precision; Semantisk segmentering; Hessian;

  Abstract : Quantization of Neural Networks is popular technique for adopting computation intensive Deep Learning applications to edge devices. In this work, low bit mixed precision quantization of FPN-Resnet18 model trained for the task of semantic segmentation is explored using Cityscapes and Arriver datasets. READ MORE

 4. 4. Compressing Deep Learning models for Natural Language Understanding

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nadir Ait Lahmouch; [2022]
  Keywords : Natural Language Processing; Deep learning; BERT; Knowledge Distillation; Pruning.;

  Abstract : Uppgifter för behandling av naturliga språk (NLP) har under de senaste åren visat sig vara särskilt effektiva när man använder förtränade språkmodeller som BERT. Det enorma kravet på datorresurser som krävs för att träna sådana modeller gör det dock svårt att använda dem i verkligheten. READ MORE

 5. 5. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE