Essays about: "lead time"

Showing result 1 - 5 of 2250 essays containing the words lead time.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Abstract : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. READ MORE

 2. 2. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Keywords : thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Abstract : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. READ MORE

 3. 3. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Keywords : Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. READ MORE

 4. 4. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Keywords : Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Abstract : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. READ MORE

 5. 5. Precipitation Nowcasting using Deep Neural Networks

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Valter Fallenius; [2022]
  Keywords : Deep Neura Networks; Artificial Intelligence; Meteorology; Precipitationa Nowcasting; Djupa neurala nätverk; artificiell intelligens; nederbördsprognoser; meteorologi;

  Abstract : Deep neural networks (DNNs) based on satellite and radar data have shown promising results for precipitation nowcasting, beating physical models and optical flow for time horizons up to 8 hours. “MetNet”, developed by Google AI, is a 225 million parameter DNN combining three different types of architectures that was trained on satellite and radar data over the United States. READ MORE