Essays about: "leaf area index"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words leaf area index.

 1. 1. Evaluation of the LPJ-GUESS crop model under ambient and elevated CO2 concentrations.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Annika Nitschke; [2022]
  Keywords : LPJ-GUESS; free-air carbon dioxide enrichment experiments; elevated CO2; climate change; wheat yield; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : In the future atmospheric CO2 concentrations might exceed 550 ppm according to the RCP8.5 scenario by mid-century from our current 410 ppm, while our world population is projected to surpass the 9.7 billion threshold within the same time span. This challenge leads to the raising of questions addressing future food security. READ MORE

 2. 2. Lantsorter och moderna sorter av vårvete : effekt av gödsling och miljö

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Anders Lööv; [2022]
  Keywords : lantsorter; vårvete; lantvete; kulturspannmål; ekologisk odling;

  Abstract : Lantsorter har tillskrivits flera goda agronomiska egenskaper som att vara anpassningsbara till rådande odlingsförutsättningar, effektivt vatten- och näringsupptag, förmåga att stå emot hög värme och torka, samt god ogräskonkurrensförmåga. Kvalitetsegenskaper som protein- och glutenhalt beskrivs vara särskilt höga och bakningsegenskaperna goda. READ MORE

 3. 3. An agroecological perspective for improving drought tolerance of wheat cultivars for Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marwan Mohammed Ismael Alamrani; [2020]
  Keywords : wheat production; drought stress; phenotyping and new technologies;

  Abstract : Drought stress is one of the major abiotic stresses that cause losses in cereal production around the world. Drought stress causes several morphological, physiological, biochemical and molecular transformations in plants. READ MORE

 4. 4. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE

 5. 5. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Aleksandra Ivanova; [2019]
  Keywords : physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. READ MORE