Essays about: "lean maintenance"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words lean maintenance.

 1. 1. Dietfoder för viktminskning för hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Matilda Tochtermann; [2019]
  Keywords : övervikt; viktminskning; hund; dietfoder; nutrition; mättnad;

  Abstract : Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. READ MORE

 2. 2. Improvement Strategies in Construction Sites : Development of Rapid Site Assessment for House-building Industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Pontus Urban; [2019]
  Keywords : Rapid Site Assessment; RSA; Lean; Lean Construction; House-building industry;

  Abstract : The construction industry has deteriorated during the past 40 years. Up to 35 % of the production cost is from wastes. The manufacturing industry has had an opposite development, in many cases owing to the contributions of Lean Production and various assessment tools. READ MORE

 3. 3. The Formulation of a Servitization Strategy for Prefabricated Modula Data Center Provision by Swedish Modules in Scandinavia

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Giulia Landi; [2018-08-02]
  Keywords : servitization; product-service system; prefabricated modular data centers; lean service creation; drawbacks; core offering and supplementary;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 4. 4. Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Richard Eriksson; [2018]
  Keywords : lean; implementering; lantbruk; lantbrukare; lantbruksföretag;

  Abstract : Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen. READ MORE

 5. 5. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Keywords : Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Abstract : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. READ MORE