Essays about: "lean startup concept"

Found 4 essays containing the words lean startup concept.

 1. 1. Integrating Circular Economy in the Innovation Process for Startups.

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : MIKAELA LARSELL AYESA; [2019]
  Keywords : Circular economy; startup; lean startup; innovation process.; Cirkulär ekonomi; företag i uppstart; lean startup; innovationsprocess.;

  Abstract : Most people are aware of the environmental issues that planet Earth is facing, such as climate change, biodiversity loss, water scarcity, expanding deserts and rising sea level. A report from CDP (2017) shows that 100 companies stand for over 70% of the industrial greenhouse gases in the world. READ MORE

 2. 2. Lean i ett medelstort livsmedelsföretag för produktionseffektivisering : hur kan Lean implementeras i ett medelstort livsmedelsföretag med syftet att skapa långsiktiga effektivitetsvinster?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linus Christensson; [2017]
  Keywords : lean lantbruk; ledarskap; produktionseffektivisering; lean production; effektivitetsvinster;

  Abstract : Lean Produktion är resultatet av den arbetsfilosofi som familjen Toyoda under 1800-talet tillämpade inom sina vävstolsfabriker och som sedan vidareutvecklades inom industrin och tjänstesektorn. Under 1940-talet grundades bilmärket Toyota, filosofin togs med in i bilindustrin och blev senare hyllat av hela världen. READ MORE

 3. 3. Value maximization in product development through holistic design

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Hernandez Mora Efrain Arturo; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Entrepreneurship and startups are widely studied themes that have been the focus of plenty of literature in the last years. In this sense, different methodologies have been proposed in order to ensure a successful market entry for startups, being the lean startup concept considered as the most useful and promising. READ MORE

 4. 4. Cross-functional collaboration in high-tech startups pursuing the lean startup strategy

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Elena Volkova; Kristin Holvid; [2013]
  Keywords : cross-functional collaboration; cross-functional integration; lean startup concept; marketing-engineering collaboration; high-tech startup;

  Abstract : The research presented in this thesis is focused on high-tech startups pursuing a strategy referred to as the "lean startup concept". In order for this concept to be effective, cross-functional collaboration between marketers and engineers is required. READ MORE