Essays about: "leanprinciper"

Found 3 essays containing the word leanprinciper.

 1. 1. Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Richard Eriksson; [2018]
  Keywords : lean; implementering; lantbruk; lantbrukare; lantbruksföretag;

  Abstract : Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen. READ MORE

 2. 2. Optimization of Batch Sizes : A simulation based study on how equally sized batches affect production planning

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Author : Elin Hjertqvist; Östman Malin; [2017]
  Keywords : Optimization; batch; leveling; simulation;

  Abstract : Volvo Trucks is one of the world’s largest truck manufacturers, with a cab production plant located in Umeå, Sweden. The variation in batch sizes of the different components causes variation in the length of the production plan of subparts, and thus variation in production lead times. READ MORE

 3. 3. Evaluation of Quality in Service Processes

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : MALIN LAGERCRANTZ; AMALIA WENNGREN; [2013]
  Keywords : Service process; quality; spare part management; lean principles; material planning; Serviceprocess; kvalité; reservdelshantering; leanprinciper; materialplanering;

  Abstract : Electrolux är ett ledande globalt företag inom vitvaror och hushållsprodukter. Electroluxutvecklar, konstruerar och tillverkar varma, kalla och våta hushållsprodukter samt annansmåelektronik under olika varumärken. READ MORE