Essays about: "ledare"

Showing result 1 - 5 of 160 essays containing the word ledare.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Keywords : Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Abstract : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. READ MORE

 2. 2. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Keywords : Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Abstract : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. READ MORE

 3. 3. Professionella tävlingsryttares ledarskap : för att nå framgång som ryttare

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Ludvigsson; Linn Bödmar; [2022]
  Keywords : Ridsport; tävlingsryttare; team; ledarskap;

  Abstract : Bakom varje framgång ligger det oftast mycket arbete och ett bra team. I den här studien undersöktes hur professionella tävlingsryttare (ryttare på svårklassnivå) arbetade med sina team, men också med sitt eget ledarskap för att nå framgång på tävlingsbanan. READ MORE

 4. 4. Fostering an innovative climate while working remotely : How to overcome the challenges of remote work

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Mikael Granström; Hanna Hansson; [2022]
  Keywords : Innovation; Remote work; Innovative climate; Teleworking; Hybrid work; Creativity; Innovative work behavior ;

  Abstract : Purpose - This study aims to identify how remote work may negatively influence the innovative climate, and how organizations can overcome the identified challenges. In doing so, we present challenges of remote work and solutions of how organizations, leaders, and employees can manage the challenges. READ MORE

 5. 5. Individual Criminal Responsibility for Corporate Leaders. A Comparison between International Criminal Law and Domestic Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Caroline Halfvarson; [2022]
  Keywords : Wirtschaftsvölkerstrafrecht; corporate criminal liability; corporate criminal responsibility; substantial contribution; individual criminal liability; international criminal law; criminal law; Law and Political Science;

  Abstract : Uppsatsen undersöker den internationella straffrättens förväntningar på ansvarighållandet av företagsledare på individnivå. Vidare utreds huruvida nationell rätt, här svensk rätt i jämförelse med tysk, uppfyller de krav och förväntningar som den internationella straffrätten ställer på nationell reglering. READ MORE