Essays about: "ledarskap"

Showing result 1 - 5 of 215 essays containing the word ledarskap.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Keywords : Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Abstract : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. READ MORE

 2. 2. Project Managers Description of Learning Aspects : Brain, heart, two ears, and one mouth

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Therese Eriksson; [2022]
  Keywords : Keywords: Change and implementation projects; learning aspects; project manager; thematic analysis; Nyckelord: Inlärningsaspekter; tematisk analys; projektledare; förändrings- och implementeringsprojekt;

  Abstract : Introduction: All human activity involves knowledge acquisition or learning and includes all the individuals' abilities. Many project organisations struggle with learning despite methods such as lessons learned. Aim: The study aimed to investigate and further develop knowledge about unlearning and re-learning in change-and implementation projects. READ MORE

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagning : En litteraturstudie

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Author : Esser Michelle; Jerry Jansson; [2022]
  Keywords : Sjuksköterskor; autmottagning; arbetsrelaterad stress; arbetsbelastning; erfarenheter;

  Abstract : Bakgrund: Akutmottagningen är till för personer med akut sjukdom eller skada. Sjuksköterskans främsta ansvar är omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver snabbt bilda sig en uppfattning om patientens tillstånd för att kunna ge adekvat vård. READ MORE

 4. 4. Professionella tävlingsryttares ledarskap : för att nå framgång som ryttare

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Ludvigsson; Linn Bödmar; [2022]
  Keywords : Ridsport; tävlingsryttare; team; ledarskap;

  Abstract : Bakom varje framgång ligger det oftast mycket arbete och ett bra team. I den här studien undersöktes hur professionella tävlingsryttare (ryttare på svårklassnivå) arbetade med sina team, men också med sitt eget ledarskap för att nå framgång på tävlingsbanan. READ MORE

 5. 5. Lean-Agile organization in test facilities and workshops

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Jacob Kvarnmarker; Max Lorentzon; Linus Mårtensson; [2022]
  Keywords : agile; implementation; research and development; change management; corporate culture;

  Abstract : Introduction: This study was conducted at Volvo Cars’ R&D division to investigate how test facilities and workshops can implement an agile way of working. Three departments with different levels of agile implementation were therefore investigated to fulfill our purpose. READ MORE