Essays about: "ledelse"

Found 1 essay containing the word ledelse.

  1. 1. Brugen af en sansehave ved et plejehjem for ældre med demens : organisatoriske og institutionelle forudsætninger - En implementeringsanalyse

    University essay from SLU/Dept. of People and Society

    Author : Marie Leer Jørgensen; [2011]
    Keywords : organisering og brug af udearealet i institutioner; sansehaver; sansehaver for ældre med demens; terapihaver; haveterapi; plejebolig; integration af haver på institutioner ; implementeringsanalyse;

    Abstract : Denne selvstændige eksamensopgave er udført som led i kurset Landskapsarkitekturens miljöpsykologi – självständigt arbete, 15hp, (Environmental Psychology in Landscape Architecture - degree thesis) og afslutter magisterprogrammet, Natur, Hälsa och Trädgård:Landskapsarkitekturens miljöpsykologi på Sveriges Lantbruksuniversiet, Alnarp.Dette arbejde er blevet til omkring en case, sansehaven på plejehjemmet Søndersøhave, som består af elleve kommunale plejeboliger for ældre med demens i Gentofte. READ MORE