Essays about: "ledstråk"

Found 2 essays containing the word ledstråk.

 1. 1. Tillgängliga allmänna platser : regler och rekommendationer för utformning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karin Grängsjö; [2014]
  Keywords : tillgänglighet; funktionshinder; funktionsnedsättning; utemiljö;

  Abstract : Otillgänglig utemiljö är ett problem, både globalt och i Sverige, som drabbar personer med funktionsnedsättningar. Landskapsarkitekten kan genom att komma in i ett tidigt skede bidra till att skapa platser som är tillgängliga för så många som möjligt. READ MORE

 2. 2. Tillgänglighetslösningar i utemiljö : en fallstudie på Uppsala Resecentrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Arvidson; [2011]
  Keywords : tillgänglighet; tillgänglighetslösningar; funktionshinder; handikapp; handikappsanpassningar; Resecentrum; ledstråk;

  Abstract : Access for disabled people in the outdoor environment is an important and accurate issue for landscape architects. The demands on public places are increasing and the aim is that everyone should be able to use the environment and be a part of the society. To enable this, landscape architects must put and extra effort to their design. READ MORE